Kopiowanie formuł

Istnieją różne sposoby kopiowania formuł. Zalecane jest użycie następującej metody:

  1. Zaznacz komórkę, która zawiera formułę.

  2. Wybierz polecenie Edycja - Kopiuj lub naciśnij klawisze + C, aby skopiować obiekt.

  3. Zaznacz komórkę, do której chcesz skopiować formułę.

  4. Wybierz Edycja - Wklej lub naciśnij kombinację klawiszy + V. Formuła zostanie umieszczona w nowej komórce.

Aby skopiować formułę do wielu komórek, skorzystaj z następującej szybkiej i prostej metody kopiowania do sąsiednich komórek:

  1. Zaznacz komórkę, która zawiera formułę.

  2. Umieść wskaźnik myszy w prawej dolnej części wyróżnionej krawędzi komórki, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy, aż wskaźnik zmieni się w symbol celownika.

  3. Trzymając naciśnięty przycisk myszy, przeciągnij wskaźnik w dół lub w prawo, zaznaczając wszystkie komórki, do których chcesz skopiować formułę.

  4. Po zwolnieniu przycisku myszy formuła zostanie skopiowana do komórek i automatycznie dostosowana.

Aby zapobiec automatycznemu dostosowaniu wartości i tekstu, podczas przeciągania przytrzymaj naciśnięty klawisz . Formuły są zawsze odpowiednio dostosowywane.

Prosimy o wsparcie!