Formaty liczb użytkownika

Program LibreOffice Calc umożliwia zdefiniowanie własnych formatów wyświetlania liczb.

Na przykład aby wyświetlić liczbę 10 200 000 jako 10,2 mln:

  1. Zaznacz komórki, do których chcesz zastosować nowy, niestandardowy format.

  2. Wybierz Format - Komórka - Liczby.

  3. Zaznacz pozycję "Użytkownika" w polu listy Kategoria.

  4. W polu tekstowym Kod formatu wprowadź następujący kod:

    0,0,, "mln"

  5. Kliknij przycisk OK.

Poniżej przedstawiono efekt zastosowania zaokrąglania, separatorów tysięcy (spacja) i miejsc dziesiętnych (przecinek) oraz symboli zastępczych # i 0.

Liczba

.#,, "mln"

0,0,, "mln"

#,, "mln"

10200000

10,2 mln

10,2 mln

10 milionów

500000

.5 mln

0,5 mln

1 mln

100000000

100, mln

100,0 mln

100 mln


Prosimy o wsparcie!