Formatowanie liczb z miejscami dziesiętnymi

Wprowadź liczbę do arkusza, na przykład 1234,5678. Będzie ona wyświetlana z zastosowaniem domyślnego formatu liczby, czyli z dwoma miejscami po przecinku. Po potwierdzeniu wpisu liczba uzyska postać 1234,57. Zaokrąglenie dotyczy tylko wyświetlania. Wewnętrznie liczba zachowuje wszystkie wprowadzone miejsca po przecinku.

Aby sformatować liczby z miejscami dziesiętnymi:

  1. Ustaw kursor na liczbie i wybierz Format - Komórki, aby otworzyć okno dialogowe Atrybuty komórek.

  2. Zakładka Liczby zawiera wybór uprzednio zdefiniowanych formatów liczb. W prawej dolnej części okna jest dostępny podgląd właściwej liczby po nadaniu jej wybranego formatu.

Ikona

Jeśli modyfikacja ma objąć tylko liczbę wyświetlanych miejsc po przecinku, najprostszym sposobem jej przeprowadzenia jest użycie ikon Format liczb: Dodaj miejsce dziesiętne lub Format liczb: Usuń miejsce dziesiętne, które znajdują się na pasku formatowania.

Prosimy o wsparcie!