Formatowanie arkuszy

Formatowanie tekstu w arkuszu kalkulacyjnym

  1. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

  2. Wybierz żądane atrybuty tekstu na pasku formatowania. Można także wybrać Format - Komórki. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Atrybuty komórek, które umożliwia wybranie różnych atrybutów tekstu w panelu Czcionka.

Formatowanie liczb w arkuszu kalkulacyjnym

  1. Zaznacz komórki zawierające liczby, które chcesz sformatować.

  2. Aby zastosować domyślny format walutowy lub procentowy, użyj ikon znajdujących się na pasku formatowania. Aby zastosować inne formaty, wybierz Format - Komórki. Zakładka Liczby umożliwia skorzystanie z gotowych formatów lub określenie własnych.

Formatowanie krawędzi i tła komórek oraz stron

  1. Możesz przypisać format do dowolnej grupy komórek, najpierw zaznacz komórki (aby zaznaczyć wiele komórek, przytrzymaj podczas klikania), a następnie aktywuj okno Formatuj komórki w Format - Komórki. W tym oknie dialogowym można wybrać atrybuty, takie jak cienie i tła.

  2. Aby zastosować atrybuty formatowania do całego arkusza, wybierz Format - Styl strony. Możesz na przykład zdefiniować nagłówki i stopki, które mają pojawiać się na każdej drukowanej stronie.

Ikona notatki

Obraz załadowany za pomocą opcji Format - Styl strony - Tło jest widoczny tylko na wydruku lub w podglądzie wydruku. Aby wyświetlić również obraz tła na ekranie, wstaw obraz graficzny, wybierając Wstaw - Obraz - Z pliku i ułóż obraz za komórkami, wybierając Formatuj - Rozmieść - W tle. Użyj Nawigatora, aby wybrać obraz tła.


Prosimy o wsparcie!