Formatowanie arkuszy

Formatowanie tekstu w arkuszu kalkulacyjnym

  1. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

  2. Wybierz żądane atrybuty tekstu na pasku formatowania. Można także wybrać Format - Komórki. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Atrybuty komórek, które umożliwia wybranie różnych atrybutów tekstu w panelu Czcionka.

Formatowanie liczb w arkuszu kalkulacyjnym

  1. Zaznacz komórki zawierające liczby, które chcesz sformatować.

  2. Aby zastosować domyślny format walutowy lub procentowy, użyj ikon znajdujących się na pasku formatowania. Aby zastosować inne formaty, wybierz Format - Komórki. Zakładka Liczby umożliwia skorzystanie z gotowych formatów lub określenie własnych.

Formatowanie obramowania i tła komórek i stron

  1. You can assign a format to any group of cells by first selecting the cells (for multiple selection, hold down the key when clicking), and then activating the Format Cells dialog in Format - Cells. In this dialog, you can select attributes such as shadows and backgrounds.

  2. Aby zastosować atrybuty formatowania do całego arkusza, wybierz Format - Strona. Można na przykład określić, jakie główki i stopki mają się pojawiać na wszystkich drukowanych stronach.

Ikona notatki

Obraz załadowany za pomocą polecenia Format - Strona - Tło będzie widoczny tylko na wydruku oraz w podglądzie wydruku. Aby wyświetlić obraz tła również na ekranie, należy wstawić wybraną grafikę, wybierając Wstaw - Obraz - Z pliku, a następnie ustawić ją za komórkami, wybierając Format - Rozmieść - W tle. Aby wybrać obraz tła, należy użyć Nawigatora.


Please support us!