Kopiowanie do wielu arkuszy

Program LibreOffice Calc umożliwia wstawianie wartości, tekstu i formuł wraz z jednoczesnym kopiowaniem ich do innych, wybranych arkuszy dokumentu.

Prosimy o wsparcie!