Wybieranie motywów dla arkuszy

Program LibreOffice Calc jest wyposażony w zestaw gotowych motywów formatowania przeznaczonych dla arkuszy kalkulacyjnych.

Dodawanie motywów do programu Calc nie jest możliwe, a istniejące tematy nie mogą być modyfikowane. Można jednak modyfikować zawarte w nich style po zastosowaniu ich do arkusza.

Przed sformatowaniem arkusza z użyciem motywu należy zastosować co najmniej jeden niestandardowy styl do komórek tego arkusza. Następnie można zmienić formatowanie komórki, wybierając i stosując motyw za pomocą okna dialogowego Wybór motywu.

Aby zastosować niestandardowy styl do komórki, otwórz okno Style, a następnie wybierz widok Style niestandardowe w jego dolnym polu listy. Zostanie wyświetlona lista istniejących stylów komórki zdefiniowanych przez użytkownika. Kliknij dwukrotnie nazwę stylu w oknie Style, aby zastosować go do zaznaczonych komórek.

Aby zastosować motyw do arkusza:

 1. Kliknij ikonę Wybór motywów na pasku Narzędzia.

  Ikona

  Wybór motywów

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybór motywu. To okno dialogowe zawiera listę dostępnych motywów dla całego arkusza, podczas gdy okno Style zawiera listę niestandardowych stylów dla poszczególnych komórek.

 2. W oknie dialogowym Wybór motywu zaznacz motyw, który chcesz zastosować do arkusza kalkulacyjnego.

 3. Kliknij przycisk OK

  Niektóre z właściwości niestandardowego stylu zostaną zastosowane do bieżącego arkusza od razu po wybraniu nowego motywu w oknie dialogowym Wybór motywu. Te zmiany staną się natychmiast widoczne w arkuszu.

Prosimy o wsparcie!