Import i eksport plików dBASE

Możesz otwierać i zapisywać dane w formacie dBASE (plik z rozszerzeniem *.dbf) w LibreOffice Base lub arkuszu kalkulacyjnym. W LibreOffice Base, baza danych dBASE jest folderem zawierającym pliki z rozszerzeniem .dbf. Każdy plik odpowiada tabeli w bazie danych. Formuły i formatowanie z LibreOffice jest tracone podczas otwierania i zapisywania pliku dBASE.

Aby zaimportować plik dBASE do arkusza kalkulacyjnego

 1. Wybierz Plik - Otwórz.

 2. Odszukaj plik z rozszerzeniem DBF, który chcesz zaimportować.

 3. Kliknij przycisk Otwórz.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Importuj pliki dBASE.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Plik dBASE zostanie otwarty jako nowy arkusz kalkulacyjny programu Calc.

  Ikona ostrzeżenia

  Aby zapisać ten arkusz jako plik dBASE, nie zmieniaj ani nie usuwaj jego pierwszego wiersza. Informacje, które zawiera, są wymagane przez bazy danych dBASE.


Aby zaimportować plik dBASE do tabeli bazy danych

Tabela bazy danych programu LibreOffice Base jest w rzeczywistości łączem do istniejącej bazy danych.

 1. Wybierz Plik - Nowy - Baza danych.

 2. W polu Nazwa pliku okna dialogowego Zapisz jako wprowadź nazwę bazy danych.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

 4. Zaznacz "dBase" w polu Typ bazy danych okna dialogowego Właściwości bazy danych.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. Kliknij przycisk Przeglądaj.

 7. Odszukaj katalog zawierający plik dBASE, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij przycisk Utwórz.

Aby zapisać arkusz jako plik dBASE

 1. Wybierz pozycję Plik – Zapisz jako.

 2. Wybierz "plik dBASE" w polu Format pliku.

 3. Wprowadź nazwę dla pliku dBASE w polu Nazwa pliku.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Ikona notatki

Wyeksportowane zostaną tylko dane z bieżącego arkusza.


Prosimy o wsparcie!