Aktualizacja tabel przestawnych

LibreOffice ponownie przelicza zawartość tabeli przestawnej, jeśli dane w arkuszu źródłowym ulegną zmianie. Aby ponownie przeliczyć dane w tabelach, wybierz Dane - Tabela przestawna - Odśwież. Wykonaj te same czynności po zaimportowaniu tabeli przestawnej programu Excel do arkusza LibreOffice Calc.

Otwórz plik z przykładem:

Prosimy o wsparcie!