Grupowanie tabel przestawnych

Tak utworzona tabela przestawna może zawierać wiele różnych wpisów. Grupowanie tych wpisów umożliwia poprawę wizualizacji danych w tabeli.

  1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek w tabeli przestawnej.

  2. Wybierz Dane - Konspekt - Grupuj.

W zależności od formatu zaznaczonych komórek, do tabeli przestawnej jest dodawane nowe pole grupy lub zostanie wyświetlone jedno z dwóch okien dialogowych Grupuj - dla wartości liczbowych lub dla dat.

Tabela przestawna musi być zorganizowana w taki sposób, aby można było zastosować grupowanie.

Otwórz plik z przykładem:

Prosimy o wsparcie!