Formatowanie tabel przestawnych

Komórki tabel przestawnych można formatować przy użyciu określonych stylów komórki.

warning

Bezpośrednie formatowanie komórek tabel przestawnych jest tracone podczas aktualizowania lub edytowania tabeli.


Podczas tworzenia tabeli przestawnej do dokumentu dodawanych jest sześć nowych stylów komórki. Formatuj każdy styl komórki zgodnie z potrzebami. Dostosowanie stylów komórki przestawnej zostanie zachowane podczas aktualizacji tabeli przestawnej.

note

Dzięki zastosowaniu stylów komórki do formatowania tabeli przestawnej wszystkie komórki tabeli przestawnej w dokumencie arkusza kalkulacyjnego będą miały taki sam wygląd. Innymi słowy, style komórki tabeli przestawnej dotyczą wszystkich tabel przestawnych w dokumencie.


Sześć stylów komórki to:

warning

Formatu liczb tych stylów komórki nie można zmienić w samym stylu komórki; należy go sformatować w źródle danych.


Otwórz plik z przykładem:

Prosimy o wsparcie!