Filtrowanie tabel przestawnych

Za pomocą filtrów można usunąć niepożądane dane z tabeli przestawnej.

Kliknij przycisk Filtr w arkuszu, aby wyświetlić okno dialogowe kryteriów filtrowania. Zamiast tego można również rozwinąć menu kontekstowe tabeli przestawnej i wybrać polecenie Filtr. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Filtr. Umożliwia ono filtrowanie tabeli przestawnej.

Można też kliknąć strzałkę na przycisku tabeli przestawnej aby wyświetlić menu podręczne. W otwartym oknie można edytować ustawienia widoczności powiązanych pól.

Otwórz plik z przykładem:

Prosimy o wsparcie!