Edycja tabel przestawnych

Kliknij jeden z przycisków w tabeli przestawnej i przytrzymaj naciśnięty przycisk myszy. Obok wskaźnika myszy ukaże się specjalny symbol.

Przeciągniecie przycisku w inne miejsce tego samego wiersza umożliwia zmianę kolejności kolumn. Przeciągnięcie przycisku do lewej krawędzi tabeli na obszar nagłówków wierszy umożliwia zmianę kolumny w wiersz.

W oknie dialogowym Tabela przestawna możesz przeciągnąć przycisk do obszaru Filtry, aby utworzyć przycisk i pole listy na górze tabeli przestawnej. Pole listy może służyć do filtrowania tabeli przestawnej według zawartości wybranego elementu. Możesz użyć metody „przeciągnij i upuść” w tabeli przestawnej, aby użyć innego pola strony jako filtru.

Aby usunąć przycisk, należy przeciągnąć go poza tabelę przestawną. Gdy wskaźnik umieszczony na arkuszu przybierze formę ikony 'niedozwolone', należy zwolnić przycisk myszy. Przycisk zostanie usunięty.

Aby edytować tabelę przestawną, kliknij komórkę wewnątrz tabeli przestawnej i otwórz menu kontekstowe. W menu kontekstowym znajdziesz polecenie Właściwości, które wyświetla okno dialogowe Układ tabeli przestawnej dla bieżącej tabeli przestawnej.

W tabeli przestawnej można zmienić kolejność pól danych, korzystając z metody przeciągnięcia i upuszczenia lub poleceń wycięcia/wklejenia.

Możesz przypisać własną nazwę wyświetlaną dla pól, członów pól, sum częściowych (z pewnymi ograniczeniami) i sum całkowitych wewnątrz tabeli przestawnej. Własna nazwa wyświetlana jest przypisywana do elementu poprzez nadpisanie nazwy oryginalnej.

Otwórz plik z przykładem:

Prosimy o wsparcie!