Edycja tabel przestawnych

Kliknij jeden z przycisków w tabeli przestawnej i przytrzymaj naciśnięty przycisk myszy. Obok wskaźnika myszy ukaże się specjalny symbol.

Przeciągniecie przycisku w inne miejsce tego samego wiersza umożliwia zmianę kolejności kolumn. Przeciągnięcie przycisku do lewej krawędzi tabeli na obszar nagłówków wierszy umożliwia zmianę kolumny w wiersz.

In the Pivot Table dialog, you can drag a button to the Filters area to create a button and a listbox on top of the pivot table. The listbox can be used to filter the pivot table by the contents of the selected item. You can use drag-and-drop within the pivot table to use another page field as a filter.

Aby usunąć przycisk, należy przeciągnąć go poza tabelę przestawną. Gdy wskaźnik umieszczony na arkuszu przybierze formę ikony 'niedozwolone', należy zwolnić przycisk myszy. Przycisk zostanie usunięty.

Aby edytować tabelę przestawną, należy kliknąć znajdującą się wewnątrz niej komórkę i rozwinąć menu kontekstowe. Menu kontekstowe zawiera polecenie Edycja układu, które powoduje wyświetlenie okna dialogowego Tabela przestawna dla bieżącej tabeli.

W tabeli przestawnej można zmienić kolejność pól danych, korzystając z metody przeciągnięcia i upuszczenia lub poleceń wycięcia/wklejenia.

Możesz przypisać własną nazwę wyświetlaną dla pól, członów pól, sum częściowych (z pewnymi ograniczeniami) i sum całkowitych wewnątrz tabeli przestawnej. Własna nazwa wyświetlana jest przypisywana do elementu poprzez nadpisanie nazwy oryginalnej.

Otwórz plik z przykładem:

Please support us!