Usuwanie tabel przestawnych

Aby usunąć tabelę przestawną, zaznacz dowolną komórkę należącą do tej tabeli, a następnie wybierz polecenie Usuń z menu kontekstowego.

Ikona ostrzeżenia

Jeśli usuniesz tabelę przestawną powiązaną z wykresem przestawnym, wykres przestawny również zostanie usunięty. Otworzy się okno dialogowe do potwierdzenia usunięcia wykresu przestawnego.


Otwórz plik z przykładem:

Please support us!