Tworzenie tabel przestawnych

  1. Umieść kursor wewnątrz zakresu komórek zawierających wartości oraz nagłówki wierszy i kolumn.

  2. Wybierz Wstaw - Tabela przestawna. Pojawi się okno dialogowe Wybierz źródło. Wybierz Aktualny wybór i potwierdź OK. Nagłówki tabel są wyświetlane jako przyciski w oknie dialogowym Tabela przestawna. Przeciągnij te przyciski zgodnie z wymaganiami i upuść je w obszarach układu "Filtry", "Pola kolumn", "Pola wierszy" i "Pola danych".

  3. Przeciągnij żądane przyciski na jeden z czterech obszarów.

Przeciągnij przycisk do obszaru Filtry, aby utworzyć przycisk i pole listy na górze wygenerowanej tabeli przestawnej. Pole listy może służyć do filtrowania tabeli przestawnej według zawartości wybranego elementu. Możesz użyć funkcji przeciągnij i upuść w wygenerowanej tabeli przestawnej, aby użyć innego pola strony jako filtru.

Upuszczenie przycisku na Polu danych spowoduje nadanie mu podpisu ukazującego między innymi formułę, które będzie użyta do obliczenia danych.

  1. Dzięki możliwości przesuwania przycisków za pomocą myszy ich kolejność w obszarze można w dowolnej chwili zmienić.

  2. Aby usunąć przycisk, przeciągnij go z powrotem do obszaru po prawej stronie okna dialogowego, gdzie znajdują się pozostałe przyciski.

  3. Aby otworzyć okno dialogowe Pole danych, kliknij dwukrotnie jeden z przycisków w obszarze Pól wierszy lub Pól kolumn. Użyj okna dialogowego do wyboru, czy i w jakim stopniu LibreOffice ma obliczać sumy częściowe.

Wyjdź z okna dialogowego Tabela przestawna, naciskając OK. Zostanie teraz wstawiony przycisk Filtr lub przycisk strony dla każdego pola danych, które zostało upuszczone w obszarze Filtry. Tabela przestawna zostanie wstawiona niżej.

Otwórz plik z przykładem:

Prosimy o wsparcie!