Tworzenie tabel przestawnych

  1. Umieść kursor wewnątrz zakresu komórek zawierających wartości oraz nagłówki wierszy i kolumn.

  2. Choose Insert - Pivot Table. The Select Source dialog appears. Choose Current selection and confirm with OK. The table headings are shown as buttons in the Pivot Table dialog. Drag these buttons as required and drop them into the layout areas "Filters", "Column Fields", "Row Fields" and "Data Fields".

  3. Przeciągnij żądane przyciski na jeden z czterech obszarów.

Drag a button to the Filters area to create a button and a listbox on top of the generated pivot table. The listbox can be used to filter the pivot table by the contents of the selected item. You can use drag-and-drop within the generated pivot table to use another page field as a filter.

Upuszczenie przycisku na Polu danych spowoduje nadanie mu podpisu ukazującego między innymi formułę, które będzie użyta do obliczenia danych.

  1. Dzięki możliwości przesuwania przycisków za pomocą myszy ich kolejność w obszarze można w dowolnej chwili zmienić.

  2. Aby usunąć przycisk, przeciągnij go z powrotem do obszaru po prawej stronie okna dialogowego, gdzie znajdują się pozostałe przyciski.

  3. Aby otworzyć okno dialogowe Pole danych, kliknij dwukrotnie jeden z przycisków w obszarze Pól wierszy lub Pól kolumn. Użyj okna dialogowego do wyboru, czy i w jakim stopniu LibreOffice ma obliczać sumy częściowe.

Exit the Pivot Table dialog by pressing OK. A Filter button will now be inserted, or a page button for every data field that you dropped in the Filters area. The pivot table is inserted further down.

Otwórz plik z przykładem:

Please support us!