Sortowanie danych

  1. Kliknij wewnątrz zakresu bazy danych.

    Jeśli zostały zaznaczone komórki, tylko one zostaną posortowane. Kliknięcie jednej komórki bez zaznaczania większej ich liczby spowoduje posortowanie całego zakresu.

  2. Wybierz Dane - Sortuj.

    Zakres sortowanych komórek jest wyświetlany w odwróconych kolorach.

  3. Wybierz żądane opcje sortowania.

  4. Kliknij przycisk OK.

Prosimy o wsparcie!