Definiowanie zakresu bazy danych

W arkuszu można zdefiniować zakres komórek, który ma zostać użyty jako baza danych. Każdy wiersz w tym zakresie odpowiada rekordowi bazy danych, a każda komórka wiersza - polu w bazie danych. Tak samo jak w bazie danych, dane w zakresie bazy danych można sortować, grupować, przeszukiwać, a także można na nich przeprowadzać obliczenia.

Ikona ostrzeżenia

Edycja i dostęp do zakresu bazy danych są dostępne tylko w arkuszu zawierającym zakres. Zakres bazy danych nie jest dostępny za pośrednictwem widoku Źródła danych LibreOffice.


Definiowanie zakresu bazy danych

  1. Zaznacz zakres komórek, z których chcesz utworzyć zakres bazy danych.

  2. Wybierz Dane - Określ zakres.

  3. Wprowadź nazwę zakresu bazy danych w polu Nazwa.

  4. Kliknij przycisk Więcej.

  5. Określ opcje zakresu bazy danych.

  6. Kliknij przycisk OK.

Prosimy o wsparcie!