Komórki w formacie walutowym

Program LibreOffice Calc umożliwia nadawanie liczbom formatu dowolnej waluty. Kliknij ikonę Waluta Ikona na pasku Formatowanie, aby nadać liczbie w komórce domyślny format walutowy zgodny z ustawieniami w menu - Języki i ustawienia regionalne - Ogólne.

Ikona notatki

Wymiana dokumentów LibreOffice Calc może prowadzić do nieporozumień, jeśli dokument LibreOffice zostanie otwarty przez użytkownika używającego innego domyślnego formatu waluty.


Program LibreOffice Calc umożliwia określenie, że liczba sformatowana jako "1,234.50 €" również w innym kraju pozostanie w formacie euro i nie zostanie zamieniona na format dolarów.

Format waluty można zmienić w oknie dialogowym Format komórek za pomocą dwóch ustawień krajowych. Aby wyświetlić to okno, kliknij kartę Format - Komórki - Liczby. W polu kombi Język wybierz ustawienia podstawowe separatora miejsc dziesiętnych i separatora tysięcy. W polu listy Format można wybrać symbol waluty i jego pozycję.

  1. Na przykład jeśli ustawienie języka to "Domyślny", a użytkownik korzysta z niemieckich ustawień regionalnych, formatem waluty jest "1.234,00 €". Znakiem separatora tysięcy jest kropka, a separatorem miejsc dziesiętnych - przecinek. Wybranie podrzędnego formatu walutowego "$ Angielski (USA)" w polu listy Format spowoduje ustawienie następującego formatu: "$ 1.234,00". Jak widać, separatory pozostały niezmienione. Zamiana i konwersja dotyczyć będą wyłącznie symbolu waluty, natomiast podstawowy format notacji pozostanie taki jak w ustawieniach regionalnych.

  2. Jeśli w części Język została wybrana opcja konwersji komórek na "angielski (amerykański)", przeniesione zostaną także angielskie ustawienia regionalne. Jako domyślny format waluty zostanie ustawiona opcja "$ 1,234.00".

Prosimy o wsparcie!