Import i eksport tekstowych plików CSV z formułami

Pliki danych w formacie CSV (wartości oddzielone przecinkami) są plikami tekstowymi, które obejmują zawartość komórek z całego arkusza. Separatorami pól zawierających dane z poszczególnych komórek mogą być np. znaki przecinka lub średnika. Ciągi tekstowe są umieszczane w cudzysłowach, a liczby są zapisywane bez nich.

Import pliku CSV

 1. Wybierz Plik - Otwórz.

 2. Wybierz format "Tekst CSV" w polu Pliki typu. Wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz. Typ pliku z rozszerzeniem CSV jest automatycznie rozpoznawany.

 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Import tekstu. Kliknij przycisk OK.

Ikona wskazówki

Jeśli plik CSV zawiera formuły, ale mają zostać zaimportowane tylko ich wyniki, należy wybrać opcję - LibreOffice Calc – Widok i usunąć zaznaczenie pola wyboru Formuły.


Eksport formuł i wartości w postaci plików CSV

 1. Kliknij arkusz, który ma zostać zapisany jako plik csv.

 2. Jeśli formuły mają być wyeksportowane w postaci formuł, czyli na przykład jako "=SUMA(A1:B5)", należy wykonać następujące czynności:

  Wybierz polecenie – LibreOffice Calc – Widok.

  Zaznacz pole wyboru Formuły w sekcji Wyświetl. Kliknij przycisk OK.

  Nie należy zaznaczać pola Formuły, jeśli eksport ma obejmować tylko wyniki obliczeń zamiast formuł.

 3. Wybierz Plik - Zapisz jako. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako.

 4. W polu Typ pliku wybierz format "Tekstowy plik CSV".

 5. Wprowadź nazwę i kliknij przycisk Zapisz.

 6. W wyświetlonym oknie Eksport plików tekstowych zaznacz zestaw znaków i wybierz ograniczniki eksportowanych pól i tekstu, a następnie potwierdź, klikając przycisk OK.

 7. Aby ponownie wyświetlić wyniki w tabelach po zapisaniu pliku, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Formuły.

Prosimy o wsparcie!