Konsolidowanie danych

Konsolidowanie polega na łączeniu w jednym miejscu zawartości komórek z wielu arkuszy.

Łączenie zawartości komórek

 1. Otwórz dokument zawierający zakresy komórek, które chcesz skonsolidować.

 2. Wybierz Dane - Konsoliduj, aby otworzyć okno dialogowe Konsoliduj.

 3. W polu Obszar danych źródłowych zaznacz zakres komórek, które chcesz skonsolidować.

  Jeśli zakres nie ma nazwy, kliknij w polu obok Obszar danych źródłowych. Zostanie wyświetlony migający kursor. Wpisz odwołanie do pierwszego źródłowego zakresu danych lub wybierz zakres, używając myszy.

 4. Kliknij przycisk Dodaj, aby wstawić zaznaczony zakres do pola Obszary konsolidacji.

 5. Wybierz dodatkowe zakresy, za każdym razem kończąc naciśnięciem przycisku Dodaj.

 6. Określ miejsce wyświetlania wyników, wybierając docelowy zakres w polu Kopiuj wyniki do.

  Jeśli zakres nie ma nazwy, kliknij w polu obok nazwy Kopiuj wyniki do i wprowadź odwołanie do zakresu docelowego. Można także zaznaczyć obszar za pomocą myszy lub umieścić kursor w lewej górnej komórce zakresu docelowego.

 7. Wybierz funkcję z listy Funkcja. Określa ona sposób łączenia wartości konsolidowanych zakresów. Domyślnie wybrana jest funkcja "Suma".

 8. Kliknij przycisk OK, aby skonsolidować zakresy.

Ustawienia dodatkowe

Kliknij przycisk Więcej w oknie Konsoliduj, aby wyświetlić dodatkowe ustawienia:

Dane z zakresu konsolidacji i zakresu docelowego zostaną zapisane przy zapisie dokumentu. W przypadku późniejszego otwarcia dokumentu, w którym zdefiniowano konsolidację, te dane staną się ponownie dostępne.

Prosimy o wsparcie!