Zmiana zakotwiczenia obrazu

Obrazy są domyślnie wstawiane do arkusza kalkulacyjnego Calc zakotwiczonego w komórkach i nie zmieniają rozmiaru po przeniesieniu komórki.

Obrazy można zakotwiczyć na trzy różne sposoby:

Aby zmienić zakotwiczenie obrazu

Zaznacz obraz i wybierz Format - Zakotwiczenie lub z menu kontekstowego obrazu wybierz Zakotwiczenie

tip

Oryginalny rozmiar obrazu i komórki zostaje zachowany podczas wklejania całego wiersza lub całej kolumny zarówno dla opcji Do komórki, jak i Do komórki (zmień rozmiar z komórką).


Prosimy o wsparcie!