Wyróżnianie liczb ujemnych

Komórki można sformatować z użyciem formatu liczb, który wyróżnia na czerwono liczby ujemne. Zamiast tego można zdefiniować własny format, w którym liczby ujemne będą wyróżniane innym kolorem.

  1. Zaznacz komórki i wybierz Format - Komórki.

  2. Wybierz format liczb w zakładce Liczby, a następnie zaznacz pole wyboru Liczby ujemne na czerwono. Kliknij przycisk OK.

Format liczby komórki jest definiowany w dwóch częściach. Format dla liczb dodatnich i zera jest określany przed średnikiem, natomiast format dla liczb ujemnych - za średnikiem. Opcja Kod formatu pozwala zmienić kod (CZERWONY). Na przykład zamiast CZERWONY można wpisać ŻÓŁTY. Jeśli po kliknięciu przycisku Dodaj na liście pojawi się nowy kod, jest to prawidłowa pozycja.

Please support us!