Wyróżnianie liczb ujemnych

Komórki można sformatować z użyciem formatu liczb, który wyróżnia na czerwono liczby ujemne. Zamiast tego można zdefiniować własny format, w którym liczby ujemne będą wyróżniane innym kolorem.

  1. Zaznacz komórki i wybierz Format - Komórki.

  2. Wybierz format liczb w zakładce Liczby, a następnie zaznacz pole wyboru Liczby ujemne na czerwono. Kliknij przycisk OK.

Format liczby komórki jest definiowany w dwóch częściach. Format dla liczb dodatnich i zera jest określany przed średnikiem, natomiast format dla liczb ujemnych - za średnikiem. Opcja Kod formatu pozwala zmienić kod (CZERWONY). Na przykład zamiast CZERWONY można wpisać ŻÓŁTY. Jeśli po kliknięciu przycisku Dodaj na liście pojawi się nowy kod, jest to prawidłowa pozycja.

Prosimy o wsparcie!