Stosowanie formatowania warunkowego

Użyj polecenia menu Format - Warunkowe - Warunek, aby wyświetlić okno dialogowe, które pozwala zdefiniować warunki dla komórek, które muszą być spełnione, aby zaznaczone komórki zostały sformatowane w określony sposób.

Ikona ostrzeżenia

Aby zastosować formatowanie warunkowe, należy włączyć funkcję Oblicz automatycznie. Wybierz Dane - Oblicz - Oblicz automatycznie (po włączeniu obok polecenia Oblicz automatycznie zostanie wyświetlony znak wyboru).


Formatowanie warunkowe umożliwia na przykład oznaczanie sum wykraczających poza średnią wartość. W razie zmiany sum formatowanie również zmieni się automatycznie bez konieczności ręcznego stosowania innych stylów.

Definiowanie warunków

 1. Zaznacz komórki, dla których chcesz zastosować styl warunkowy.

 2. Wybierz Format - Warunkowe - Warunek.

 3. Wprowadź warunki w oknie dialogowym. Szczegółowy opis tego okna dialogowego można znaleźć w Pomocy LibreOffice, a poniżej zamieszczono przykład:

Przykład formatowania warunkowego: Zaznaczanie sum powyżej/poniżej wartości średniej

Krok 1: Utworzenie wartości liczbowych

Określone wartości w tabelach powinny zostać szczególnie podkreślone. Można na przykład zdecydować, aby w tabeli obrotów wartości przekraczające średnią były oznaczone kolorem zielonym, a wartości niższe od średniej - kolorem czerwonym. Umożliwia to formatowanie warunkowe.

 1. Przede wszystkim utwórz tabelę, w której występuje kilka różnych wartości. Do swojego testu możesz utworzyć tabele z dowolnymi liczbami losowymi:

  Wprowadź formułę =LOS(), aby otrzymać liczby losowe z zakresu od 0 do 1. Jeśli chcesz uzyskać liczby całkowite z zakresu od 0 do 50, wprowadź formułę =ZAOKR.DO.CAŁK(LOS()*50).

 2. Skopiuj tę formułę, aby otrzymać cały wiersz liczb losowych. Kliknij w prawym dolnym rogu zaznaczonej komórki, a następnie przeciągnij myszką w prawo aż do zaznaczenia zakresu żądanej wielkości.

 3. Aby uzyskać więcej wierszy wypełnionych liczbami losowymi, można w ten sam sposób przeciągnąć w dół prawy róg ostatniej z zaznaczonych komórek.

Krok 2: Definiowanie stylów komórki

Następnym krokiem jest zastosowanie stylu komórki do wszystkich wartości obrotu, które przekraczają średnią, oraz tych, które pozostają poniżej średniej. Okno Style musi być widoczne.

 1. Kliknij pustą komórkę i wybierz polecenie Formatuj komórki z menu kontekstowego.

 2. W oknie dialogowym Formatuj komórki na karcie Tło kliknij przycisk Kolor, a następnie wybierz kolor tła. Kliknij OK.

 3. W obszarze Style paska bocznego kliknij ikonę Nowy styl z zaznaczenia. Wprowadź nazwę nowego stylu. W tym przykładzie nazwij styl "Powyżej".

 4. Aby zdefiniować drugi styl, kliknij ponownie pustą komórkę i powtórz powyższe czynności. Przypisz komórce inny kolor tła oraz nazwę (na przykład "Poniżej").

Krok 3: Obliczenie średniej

W tym przypadku obliczana będzie średnia z wartości losowych. Wynik zostanie umieszczony w komórce:

 1. Ustaw kursor w pustej komórce, na przykład J14, i wybierz Wstaw - Funkcja.

 2. Wybierz funkcję AVERAGE. Użyj myszki, aby wybrać wszystkie losowe liczby. Jeśli nie widzisz całego zakresu, ponieważ kreator funkcji go zasłania, możesz tymczasowo zmniejszyć okno dialogowe za pomocą ikony Zmniejsz.

 3. Kliknij przycisk OK i zamknij Kreatora funkcji.

Krok 4: Stosowanie stylów komórki

Teraz można także zastosować formatowanie warunkowe do arkusza:

 1. Zaznacz wszystkie komórki zawierające liczby losowe.

 2. Wybierz polecenie Format - Warunkowe - Warunek, aby otworzyć odpowiednie okno dialogowe.

 3. Zdefiniuj następujący warunek: Jeśli wartość komórki jest mniejsza niż J14, zastosuj styl "Poniżej", a jeśli jest większa lub równa J14, zastosuj styl "Powyżej".

Krok 5: Kopiowanie stylów komórek

Aby zastosować formatowanie warunkowe do innych komórek w późniejszym czasie:

 1. Kliknij jedną z komórek, którym przypisano warunkowy format.

 2. Skopiuj ją do schowka.

 3. Zaznacz komórki, którym ma być nadane to samo formatowanie.

 4. Wybierz Edycja - Wklej specjalnie - Wklej specjalnie. Pojawi się okno dialogowe Wklej specjalnie.

 5. W obszarze Wklej zaznacz tylko pole Formaty. Wszystkie pozostałe pola muszą być odznaczone. Kliknij OK. Zamiast tego możesz kliknąć przycisk Tylko formaty.

Prosimy o wsparcie!