Przypisywanie formatów przez formułę

Do formuły istniejącej w komórce można przypisać funkcję STYL(). Na przykład za pomocą funkcji BIEŻĄCY można nadawać komórce kolor zależny od jej wartości. Formuła "=...+STYL(JEŻELI(BIEŻĄCY()>3, "czerwony", "zielony"))" powoduje zastosowanie do komórki stylu o nazwie "czerwony", jeśli jej wartość jest większa niż 3, lub stylu "zielony", jeśli jest mniejsza.

Jeśli chcesz zastosować formułę dla wszystkich komórek w wybranym obszarze, możesz użyć okna dialogowego Znajdź i zamień.

 1. Zaznacz wszystkie żądane komórki.

 2. Wybierz Edycja - Znajdź i zamień.

 3. W polu Znajdź wpisz: .*

  ".*" jest wyrażeniem regularnym, które określa zawartość bieżącej komórki.

 4. W polu Zamień wpisz następującą formułę: =&+STYL(JEŻELI(BIEŻĄCY()>3;"Czerwone";"Zielone"))

  Symbol "&" oznacza bieżąca zawartość pola Znajdź. Ponieważ jest to formuła, wiersz musi rozpoczynać się od znaku równości. Zakłada się, że style komórki o nazwach "czerwony" i "zielony" zostały już utworzone.

 5. Zaznacz pola wyboru Wyrażenie regularne i Tylko bieżące zaznaczenie. Kliknij przycisk Znajdź wszystkie.

  Wyróżnione zostaną wszystkie komórki posiadające zawartość, które były zaznaczone.

 6. Kliknij przycisk Zamień wszystkie.

Prosimy o wsparcie!