Odwołania do innych arkuszy kalkulacyjnych i tworzenie odwołań do adresów URL

Na przykład w przypadku znalezienia w Internecie strony zawierającej aktualne informacje giełdowe w postaci komórek arkusza kalkulacyjnego można załadować tę stronę do programu LibreOffice Calc, przeprowadzając następującą procedurę:

  1. Umieść kursor w komórce dokumentu programu LibreOffice Calc, do której chcesz wstawić dane zewnętrzne.

  2. Wybierz Arkusz - Łącza zewnętrzne. Pojawi się okno dialogowe Dane zewnętrzne.

  3. W oknie dialogowym wprowadź adres URL do dokumentu lub strony WWW. Adres musi być podany w następującym formacie: http://www.moj-bank.com/tabela.html. Adres URL do pliku lokalnego lub pliku w sieci lokalnej to ścieżka wyświetlana w oknie dialogowym Plik – Otwórz.

    Program LibreOffice załaduje plik lub stronę WWW w tle, czyli bez ich wyświetlania. W dużym polu listy okna dialogowego Dane zewnętrzne można wyświetlić nazwy wszystkich arkuszy oraz nazwanych zakresów do wyboru.

  4. Wybierz jeden lub więcej arkuszy lub nazwanych zakresów. Można również aktywować funkcję automatycznej aktualizacji co "n" sek. i kliknąć przycisk OK.

    Zawartość zostanie wstawiona do dokumentu LibreOffice Calc jako łącze.

  5. Zapisz dokument. Podczas następnego otwarcia tego dokumentu program LibreOffice Calc zapyta, czy zaktualizować połączone komórki.

  6. W menu LibreOffice Calc – Ogólne można wybrać, czy automatyczna aktualizacja po otwarciu dokumentu ma być przeprowadzana za każdym razem, na żądanie lub nigdy. Aktualizację można uruchomić ręcznie w oknie dialogowym dostępnym za pomocą polecenia Edit - Links.

Prosimy o wsparcie!