Tworzenie odwołania do komórki w innym dokumencie

Komórka arkusza może zawierać odwołanie do komórki w innym arkuszu.

W ten sam sposób można także utworzyć odwołanie do komórki z innego dokumentu wcześniej zapisanego do pliku.

Tworzenie odwołania do komórki w tym samym dokumencie

 1. Open a new, empty spreadsheet. By default, it has only a single sheet named Sheet1. Add a second sheet clicking on + button to the left of the sheet tab in the bottom (it will be named Sheet2 by default).

 2. Wprowadź następującą przykładową formułę do komórki A1 arkusza 1:

  =Arkusz2.A1

 3. Kliknij zakładkę Arkusz 2 w dolnej części obszaru roboczego. Ustaw kursor w komórce A1 i wprowadź liczbę albo tekst.

 4. Ta sama zawartość pojawi się w komórce A1 arkusza 1. W przypadku zmiany zawartości komórki Arkusz2.A1 zmiana zostanie przeprowadzona także w komórce Arkusz1.A1.

tip

When referencing a sheet with name containing spaces, use single quotes around the name: ='Sheet with spaces in name'.A1


tip

The example uses Calc formula syntax. It is also possible to use Excel A1 or R1C1 formula syntax; this is configured on Formula options page.


Tworzenie odwołania do komórki w innym dokumencie

 1. Aby załadować istniejący dokument arkusza kalkulacyjnego, wybierz Plik - Otwórz.

 2. Aby otworzyć nowy dokument arkusza kalkulacyjnego, wybierz Plik - Nowy. Ustaw kursor w komórce, w której mają być wstawione dane zewnętrzne i wprowadź znak równości jako znak rozpoczęcia formuły.

 3. Następnie przejdź do ostatnio załadowanego dokumentu. Kliknij komórkę zawierającą dane, które mają być wstawione do nowego dokumentu.

 4. Przełącz się z powrotem do nowego arkusza. W wierszu wprowadzania zostanie wyświetlona informacja wskazująca, że formuła została uzupełniona o odwołanie przez program LibreOffice Calc.

  Odwołanie do komórki w innym dokumencie składa się z nazwy tego dokumentu ujętej w znaki pojedynczych cudzysłowów, po której następuje znak #, nazwa arkusza w drugim dokumencie, kropka i nazwa komórki.

 5. Zatwierdź formułę, klikając zielony znak zaznaczenia.

 6. If you drag the box in the lower right corner of the active cell to select a range of cells, LibreOffice automatically inserts the corresponding references in the adjacent cells. As a result, the sheet name is preceded with a "$" sign to designate it as an absolute reference.

Nazwa drugiego dokumentu jest zapisana w postaci adresu URL. To oznacza, że można także wprowadzić adres URL wskazujący na zasoby znajdujące się w Internecie.

Please support us!