Tworzenie odwołania do komórki w innym dokumencie

Komórka arkusza może zawierać odwołanie do komórki w innym arkuszu.

W ten sam sposób można także utworzyć odwołanie do komórki z innego dokumentu wcześniej zapisanego do pliku.

Tworzenie odwołania do komórki w tym samym dokumencie

 1. Otwórz nowy, pusty arkusz kalkulacyjny. Domyślnie ma tylko jeden arkusz o nazwie Arkusz1. Dodaj drugi arkusz, klikając przycisk + po lewej stronie zakładki arkusza na dole (domyślnie będzie się on nazywał Arkusz2).

 2. Wprowadź następującą przykładową formułę do komórki A1 arkusza 1:

  =Arkusz2.A1

 3. Kliknij zakładkę Arkusz 2 w dolnej części obszaru roboczego. Ustaw kursor w komórce A1 i wprowadź liczbę albo tekst.

 4. Ta sama zawartość pojawi się w komórce A1 arkusza 1. W przypadku zmiany zawartości komórki Arkusz2.A1 zmiana zostanie przeprowadzona także w komórce Arkusz1.A1.

tip

Odwołując się do arkusza zawierającego spacje, użyj pojedynczych cudzysłowów wokół nazwy: ='Arkusz ze spacjami w nazwie'.A1


tip

W przykładzie użyto składni formuły programu Calc. Możliwe jest również użycie składni formuł Excel A1 lub R1C1; jest to konfigurowane na stronie opcji formuły.


Tworzenie odwołania do komórki w innym dokumencie

 1. Aby załadować istniejący dokument arkusza kalkulacyjnego, wybierz Plik - Otwórz.

 2. Aby otworzyć nowy dokument arkusza kalkulacyjnego, wybierz Plik - Nowy. Ustaw kursor w komórce, w której mają być wstawione dane zewnętrzne i wprowadź znak równości jako znak rozpoczęcia formuły.

 3. Następnie przejdź do ostatnio załadowanego dokumentu. Kliknij komórkę zawierającą dane, które mają być wstawione do nowego dokumentu.

 4. Przełącz się z powrotem do nowego arkusza. W wierszu wprowadzania zostanie wyświetlona informacja wskazująca, że formuła została uzupełniona o odwołanie przez program LibreOffice Calc.

  Odwołanie do komórki w innym dokumencie składa się z nazwy tego dokumentu ujętej w znaki pojedynczych cudzysłowów, po której następuje znak #, nazwa arkusza w drugim dokumencie, kropka i nazwa komórki.

 5. Zatwierdź formułę, klikając zielony znak zaznaczenia.

 6. Jeśli przeciągniesz pole w prawym dolnym rogu aktywnej komórki, aby zaznaczyć zakres komórek, LibreOffice automatycznie wstawi odpowiednie odwołania w sąsiednich komórkach. W rezultacie nazwa arkusza jest poprzedzona znakiem "$", aby wskazać, że jest to odwołanie bezwzględne.

Nazwa drugiego dokumentu jest zapisana w postaci adresu URL. To oznacza, że można także wprowadzić adres URL wskazujący na zasoby znajdujące się w Internecie.

Prosimy o wsparcie!