Tworzenie odwołań do komórek metodą „przeciągnij i upuść”

Nawigator umożliwia tworzenie odwołań do komórek znajdujących się w innych arkuszach tego samego lub innego dokumentu. Komórki mogą być wstawione jako kopie, łącza lub hiperłącza. Aby umożliwić wstawienie zakresu w pliku docelowym, należy go zdefiniować i nadać mu nazwę w pliku źródłowym.

  1. Otwórz dokument zawierający komórki źródłowe.

  2. Aby zdefiniować zakres źródłowy do wstawienia, zaznacz komórki i wybierz Arkusz - Nazwane zakresy lub wyrażenia - Określ. Zapisz dokument źródłowy, ale go nie zamykaj.

  3. Otwórz arkusz, do którego chcesz coś wstawić.

  4. Otwórz Nawigatora. Wybierz plik źródłowy w dolnym polu Nawigatora.

  5. Obiekt pliku źródłowego zostanie wyświetlony w oknie Nawigatora w sekcji "Nazwy zakresów".

  6. Za pomocą ikony Tryb przeciągania w Nawigatorze wybierz, czy odwołanie ma być hiperłączem, łączem, czy kopią.

  7. Kliknij nazwę w sekcji "Nazwy zakresów" i przeciągnij ją do komórki bieżącego arkusza, do której chcesz wstawić odwołanie.

Korzystając z tej metody, można także wstawić do bieżącego arkusza zakres z innego arkusza tego samego dokumentu. W kroku 4. powyżej zaznacz aktywny dokument jako źródło.

Prosimy o wsparcie!