Kopiowanie tylko widocznych komórek

Kilka wierszy z zakresu komórek zostało ukrytych. Użytkownik chce skopiować, usunąć lub sformatować tylko widoczne wiersze.

Zachowanie LibreOffice zależy od tego, czy komórki zostały ukryte ręcznie, czy za pomocą filtru.

Metoda i działanie

Wynik

Komórki zostały odfiltrowane za pomocą funkcji Autofiltr, filtrów standardowych lub zaawansowanych.

Skopiuj, usuń, przenieś lub sformatuj zaznaczenie obecnie widocznych komórek.

Kopiowanie, usunięcie, przeniesienie lub formatowanie obejmie tylko widoczne komórki w zaznaczeniu.

Komórki zostały ukryte za pomocą polecenia Ukryj z menu kontekstowego główków kolumn lub wierszy lub przez konspekt.

Skopiuj, usuń, przenieś lub sformatuj zaznaczenie obecnie widocznych komórek.

Domyślnie wszystkie zaznaczone komórki, w tym komórki ukryte, są kopiowane, usuwane, przenoszone lub formatowane. Ogranicz zaznaczenie do widocznych wierszy poprzez wybranie Edycja - Zaznacz - Zaznacz tylko widoczne wiersze lub do widocznych kolumn poprzez wybranie Edycja - Zaznacz - Zaznacz tylko widoczne kolumny.


Prosimy o wsparcie!