Wyłączanie ochrony komórek

  1. Kliknij arkusz, w którym ma zostać wyłączona ochrona.

  2. Wybierz Narzędzia - Chroń dokument lub Narzędzia - Chroń arkusz kalkulacyjny, aby usunąć znak zaznaczenia, który wskazuje na zastosowanie ochrony.

  3. Jeśli ustanowiono hasło, wprowadź je w oknie dialogowym i kliknij przycisk OK.

Aż do ponownego włączenia ochrony arkusza lub dokumentu można teraz będzie edytować i drukować wszystkie komórki oraz uzyskać podgląd formuł.

Prosimy o wsparcie!