Ochrona komórek przed zmianami

W programie LibreOffice Calc można zabezpieczyć poszczególne arkusze oraz cały dokument. Można określić, czy komórki mają być chronione przed przypadkowymi zmianami, czy użytkownik może przeglądać formuły oraz czy komórki są widoczne lub mogą być drukowane.

Ochrona może być związana z hasłem. W przypadku określenia hasła ochronę można wyłączyć tylko po podaniu prawidłowego hasła.

Ochrona komórek oznaczonych atrybutem Chroniona działa tylko w przypadku, gdy chroniony jest cały arkusz. Domyślnie każda komórka ma atrybut Chroniona. Dlatego dla tych komórek, w których użytkownik ma prawo wprowadzać zmiany, należy ręcznie usunąć atrybut ochrony. Następnie należy włączyć ochronę całego arkusza i zapisać dokument.

warning

Te funkcje ochrony służą do zapobiegania przypadkowym czynnościom. Ich zadaniem nie jest zapewnienie żadnego stopnia zabezpieczenia. Użytkownik eksportujący arkusz do innego formatu pliku może na przykład być w stanie ominąć te funkcje ochronne. Istnieje tylko jedno zabezpieczenie: hasło, które można zastosować podczas zapisu pliku w formacie OpenDocument. Tak zapisane dokumenty można otworzyć tylko dzięki znajomości zastosowanego hasła.


 1. Zaznacz komórki, dla których mają zostać określone opcje ochrony.

 2. Wybierz Format - Komórki i kliknij zakładkę Ochrona komórek.

 3. Wybierz żądane opcje ochrony. Dopiero włączenie ochrony arkusza z menu Narzędzia spowoduje zastosowanie wybranych opcji - patrz niżej.

  Odznacz Chronione, aby umożliwić zmianę aktualnie zaznaczonych komórek.

  Zaznacz Chronione, aby uniemożliwić zmiany zawartości i formatu komórek.

  Zaznacz Ukryj formułę, aby ukryć formuły i chronić je przed zmianami.

  Zaznacz Ukryj na wydruku, aby nie drukować chronionych komórek. Komórki pozostaną widoczne na ekranie.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Zastosuj opcje ochrony.

  Aby zabezpieczyć komórki przed zmianą, przeglądaniem lub drukowaniem zgodnie z ustawieniami w oknie dialogowym Format - Komórki, wybierz Narzędzia - Chroń arkusz.

  Aby zabezpieczyć strukturę dokumentu, na przykład liczbę, nazwy i kolejność arkuszy przed zmianą, wybierz Narzędzia - Chroń strukturę arkusza kalkulacyjnego.

 6. (Opcjonalnie) Wprowadź hasło.

  warning

  W przypadku zapomnienia hasła wyłączenie ochrony będzie niemożliwe. Jeśli ochrona ma dotyczyć tylko zmian w komórkach, nie należy wprowadzać hasła.


 7. Kliknij przycisk OK.

Prosimy o wsparcie!