Wprowadzanie wartości

Program Calc może uprościć wprowadzanie danych i wartości w wielu komórkach. Niektóre ustawienia można zmienić w celu dostosowania ich do własnych potrzeb.

Ręczne wprowadzanie wartości do zakresu komórek

Podczas ręcznego wprowadzania bloku danych pomocne są dwie funkcje.

Wykrywanie obszaru dla nowych wierszy

W wierszu poniżej wiersza nagłówka można przechodzić pomiędzy komórkami, naciskając klawisz Tab. Po wprowadzeniu wartości do ostatniej komórki bieżącego wiersza naciśnij klawisz Enter. Program Calc ustawi kursor poniżej pierwszej komórki bieżącego wiersza.

wykrywanie obszaru

W wierszu 3 naciśnij klawisz Tab, aby przejść z komórki B3 do C3, D3 i E3. Następnie naciśnij klawisz Enter, aby przejść do komórki B4.

Zaznaczanie obszaru

Korzystając z metody przeciągnięcia i upuszczenia, zaznacz obszar, w którym mają być wprowadzone wartości. Rozpocznij przeciąganie od ostatniej komórki obszaru i zwolnij przycisk myszy po zaznaczeniu pierwszej komórki. Teraz możesz rozpocząć wprowadzanie wartości. W celu przejścia do następnej komórki zawsze naciskaj klawisz Tab. Dzięki temu zaznaczony obszar nie zostanie opuszczony.

zaznaczanie obszaru

Zaznacz obszar od E7 do B3. Teraz komórka B3 czeka na wprowadzenie danych. W celu przejścia do następnej komórki w zaznaczonym obszarze naciśnij klawisz Tab.

Automatyczne wprowadzanie wartości do zakresu komórek

Patrz Automatyczne wstawianie danych w oparciu o przylegające komórki.

Please support us!