Wprowadzanie wartości

Program Calc może uprościć wprowadzanie danych i wartości w wielu komórkach. Niektóre ustawienia można zmienić w celu dostosowania ich do własnych potrzeb.

Ręczne wprowadzanie wartości do zakresu komórek

Podczas ręcznego wprowadzania bloku danych pomocne są dwie funkcje.

Wykrywanie obszaru dla nowych wierszy

W wierszu poniżej wiersza nagłówka można przechodzić pomiędzy komórkami, naciskając klawisz Tab. Po wprowadzeniu wartości do ostatniej komórki bieżącego wiersza naciśnij klawisz Enter. Program Calc ustawi kursor poniżej pierwszej komórki bieżącego wiersza.

wykrywanie obszaru

W wierszu 3 naciśnij klawisz Tab, aby przejść z komórki B3 do C3, D3 i E3. Następnie naciśnij klawisz Enter, aby przejść do komórki B4.

Zaznaczanie obszaru

Wybierz obszar, w którym chcesz wprowadzić wartości. Teraz możesz rozpocząć wprowadzanie wartości od pozycji kursora w wybranym obszarze. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do następnej komórki lub Shift + Tab, aby przejść do tyłu. Na krawędziach zaznaczonego obszaru klawisz tabulatora przeskakuje do zaznaczonego obszaru. Nie opuścisz wybranego obszaru.

zaznaczanie obszaru

Wybierz zakres od B3 do E7. Teraz możesz wprowadzić wartość w B3. Naciśnij Tab, aby przejść do następnej komórki.

Automatyczne wprowadzanie wartości do zakresu komórek

Patrz Automatyczne wstawianie danych w oparciu o przylegające komórki.

Prosimy o wsparcie!