Obliczenia w arkuszach kalkulacyjnych

Poniżej znajduje się przykład obliczeń dokonanych w programie LibreOffice Calc.

 1. Kliknij komórkę i wpisz liczbę

 2. Naciśnij Enter.

  Kursor przejdzie w dół do następnej komórki.

 3. Wpisz kolejną liczbę.

 4. Naciśnij klawisz Tab.

  Kursor przejdzie w prawo do następnej komórki.

 5. Wpisz formułę, na przykład =A3 * A4 / 100.

 6. Naciśnij Enter.

  Wynik formuły jest wyświetlany w komórce. Aby edytować tę formułę, można użyć wiersza wprowadzania w Pasku formuły.

  Po edycji formuły nowy wynik zostanie policzony automatycznie.

Prosimy o wsparcie!