Automatyczne wstawianie danych w oparciu o przylegające komórki

Dane mogą być automatycznie umieszczane w komórkach dzięki poleceniom Autowypełnianie lub Seria.

Korzystanie z funkcji Autowypełnianie

Autowypełnianie tworzy serię danych w oparciu o wybrany wzorzec.

 1. W arkuszu kliknij komórkę i wpisz liczbę.

 2. Kliknij inną komórkę, a następnie ponownie tą, do której wpisana została liczba.

 3. Przeciągnij uchwyt wypełniania znajdujący się w prawym dolnym rogu komórki przez komórki, które chcesz wypełnić, a następnie zwolnij przycisk myszy.

  Komórki zostaną wypełnione rosnącymi liczbami.

Ikona wskazówki

Aby szybko utworzyć listę kolejnych dni, wpisz do komórki Poniedziałek i przeciągnij uchwyt wypełniania.


Przytrzymaj klawisz jeśli nie chcesz wypełnić komórek różnymi wartościami.

Ikona notatki

W przypadku zaznaczenia co najmniej dwóch sąsiadujących komórek, które zawierają różne liczby, a następnie przeciągnięcia uchwytu, pozostałe komórki zostaną wypełnione zgodnie z tworzonym przez te liczby wzorcem arytmetycznym. W ramach funkcji Autowypełnianie rozpoznawane są także zmodyfikowane listy zdefiniowane w menu – LibreOffice Calc – Listy sortowania.


Ikona wskazówki

Dwukrotne kliknięcie uchwytu wypełniania powoduje automatyczne wypełnienie wszystkich pustych kolumn bieżącego bloku danych. Wprowadź na przykład tekst "styczeń" do komórki A1 i przeciągnij uchwyt wypełniania w dół do komórki A12, aby w pierwszej kolumnie uzyskać nazwy 12 miesięcy. Następnie wprowadź dowolne wartości do komórek B1 i C1. Zaznacz te dwie komórki i kliknij dwukrotnie uchwyt wypełniania. Spowoduje to automatyczne wypełnienie bloku danych B1:C12.


Korzystanie ze zdefiniowanych serii

 1. Zaznacz w arkuszu zakres komórek, które chcesz wypełnić.

 2. Wybierz Arkusz - Wypełnij komórki - Seria.

 3. Wybierz parametry serii.

  Zaznaczenie pola Liniowo spowoduje, że kolejne wartości w serii będą tworzone poprzez dodawanie wprowadzonej wartości przyrostu do poprzedniej liczby.

  Zaznaczenie pola Geometrycznie utworzy listę, w której kolejne wartości będą tworzone przez pomnożenie poprzedniej liczby przez wartość przyrostu.

  Zaznaczenie pola Data spowoduje utworzenie serii poprzez dodanie wprowadzonej wartości przyrostu do określonej jednostki czasu.

Prosimy o wsparcie!