Defining Background Colors or Background Graphics

W programie LibreOffice Calc dla wybranego zakresu komórek można zdefiniować kolor lub grafikę tła.

Stosowanie koloru tła do arkusza kalkulacyjnego programu LibreOffice Calc

  1. Zaznacz komórki.

  2. Wybierz Format - Komórki (lub Formatuj komórki z menu kontekstowego).

  3. Kliknij zakładkę Tło i wybierz kolor tła.

Grafika w tle komórek

  1. Wybierz Wstaw - Obraz - Z pliku.

  2. Wybierz element graficzny i kliknij przycisk Otwórz.

    The graphic is inserted anchored to the current cell. You can move and scale the graphic as you want. In your context menu you can use the Arrange - To Background command to place this in the background. To select a graphic that has been placed in the background, use the Navigator.

Please support us!