Stosowanie automatycznego formatowania do zaznaczonego zakresu komórek

Funkcja Autoformatowanie może służyć do szybkiego zastosowania formatu do arkusza lub zaznaczonego zakresu komórek.

Stosowanie autoformatowania do arkusza lub zaznaczonego zakresu komórek

 1. Zaznacz komórki, które chcesz sformatować, wraz z nagłówkami kolumn i wierszy.

 2. Choose Format - AutoFormat Styles.

 3. Select which properties to include in an AutoFormat.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Format zostanie zastosowany do zaznaczonego zakresu komórek.

Ikona notatki

Jeśli nie widać zmiany koloru zawartości komórek ,wybierz Widok - Wyróżnianie wartości.


To Define an AutoFormat for Spreadsheets or Ranges

You can define a new AutoFormat that is available to all spreadsheets and ranges.

 1. Format a sheet or range.

 2. Choose Edit - Select All or select the formatted range.

 3. Choose Format - AutoFormat Styles.

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

 5. Wprowadź nazwę formatu w polu Nazwa okna dialogowego Dodaj autoformatowanie.

 6. Kliknij przycisk OK.

Please support us!