Stosowanie automatycznego formatowania do zaznaczonego zakresu komórek

Użyj funkcji Autoformatowanie, aby szybko zastosować formatowanie do wybranego zakresu komórek.

Stosowanie autoformatowania do zaznaczonego zakresu komórek

  1. Zaznacz zakres komórek, do których ma zostać zastosowany styl autoformatowania. Zakres musi mieć co najmniej 3 kolumny i 3 wiersze.

  2. Przejdź do Format - Style autoformatowania, aby otworzyć okno dialogowe autoformatowania.

  3. Na liście Format wybierz styl autoformatowania, który chcesz zastosować.

  4. W sekcji Formatowanie wybierz właściwości ze stylu autoformatowania, które chcesz zastosować do zaznaczonego zakresu komórek.

  5. Kliknij OK, aby zastosować styl autoformatowania i zamknąć okno dialogowe.

Ikona notatki

Jeśli kolor zawartości komórki się nie zmienia, upewnij się, że opcja Widok - Wyróżnianie wartości jest wyłączona.


Definiowanie nowego stylu autoformatowania

  1. W arkuszu kalkulacyjnym Calc sformatuj zakres komórek z co najmniej 4 kolumnami i 4 wierszami, aby posłużył jako model do utworzenia nowego stylu autoformatowania.

  2. Wybierz zakres komórek sformatowany w poprzednim kroku i przejdź do Format - Style autoformatowania.

  3. Kliknij przycisk Dodaj.

  4. W polu Nazwa okna dialogowego Dodaj autoformatowanie wpisz nazwę nowego stylu autoformatowania.

  5. Kliknij OK i zamknij okno dialogowe.

note

Nowe style autoformatowania utworzone za pomocą powyższych kroków można zastosować do dowolnego pliku programu LibreOffice Calc. Dlatego nie są one ograniczone do pliku, w którym styl został utworzony.


Prosimy o wsparcie!