Wyłączanie automatycznych zmian

W programie LibreOffice domyślnie korygowane jest wiele powszechnych błędów popełnianych podczas pisania, a wprowadzany tekst jest formatowany. Wszystkie automatycznie wprowadzone zmiany można szybko cofnąć za pomocą klawiszy + Z.

Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące wyłączania i ponownego włączania funkcji automatycznych zmian w programie LibreOffice Calc:

Automatyczne uzupełnianie tekstu lub liczb

Podczas wprowadzania zawartości do komórki program LibreOffice Calc automatycznie podpowiada pasującą treść spośród wpisów znajdujących się w tej samej kolumnie. Ta funkcja nosi nazwę Autouzupełnianie.

Aby włączyć lub wyłączyć autouzupełnianie, ustaw lub usuń znacznik znajdujący się przy nazwie funkcji w menu Narzędzia - Autouzupełnianie.

Automatyczna konwersja na format daty

Program LibreOffice Calc automatycznie zamienia pewne wpisy na daty. Na przykład wpis 1.1 może zostać zinterpretowany jako 1 stycznia bieżącego roku (zgodnie z ustawieniami regionalnymi systemu operacyjnego), a następnie wyświetlony zgodnie z zastosowanym w komórce formatem daty.

Aby upewnić się, że ten wpis zostanie odczytany jako tekst, należy poprzedzić go znakiem apostrofu. Apostrof nie jest wyświetlany w komórce.

Zastępowanie cudzysłowów prostych drukarskimi

Wybierz polecenie Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty. Przejdź do karty Opcje zlokalizowane i wyłącz zaznaczenie pola wyboru Zamień.

Początek zawartości komórki zawsze wielką literą

Wybierz polecenie Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty. Przejdź do karty Opcje. Wyłącz zaznaczenie pola wyboru Początek każdego zdania wielką literą.

Zastępowanie wyrazu wyrazem

Wybierz polecenie Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty. Przejdź do karty Zamiana. Wybierz parę słów i kliknij przycisk Usuń.

Prosimy o wsparcie!