Rozpoznawanie nazw jako adresów

Można używać komórek z tekstem jako odnośników do wierszy lub kolumn zawierających daną komórkę.

Arkusz przykładowy

W przykładowym arkuszu można użyć łańcucha 'Column One' w formule aby odnieść się do komórek z zakresu od B3 do B5, lub 'Column Two' dla komórek z zakresu od C2 do C5. Można także użyć 'Row One' dla komórek z zakresu B3 do D3, lub 'Row Two' dla komórek z zakresu B4 do D4. Rezultatem wyrażenia używającego nazwy komórki na przykład dla SUM('Column One'), jest 600.

Ta funkcja jest domyślnie aktywna. Aby ją wyłączyć, należy wybrać pozycje – LibreOffice Calc – Oblicz, a następnie usunąć zaznaczenie pola wyboru Automatycznie znajdź etykiety kolumn i wierszy.

Ikona wskazówki

Aby program Calc automatycznie rozpoznawał nazwę, musi się ona zaczynać od litery i składać ze znaków alfanumerycznych. W przypadku samodzielnego wprowadzania nazwy do formuły należy ująć ją w znaki apostrofów ('). Jeśli formuła zawiera znak apostrofu, należy go poprzedzić znakiem odwrotnej kreski ukośnej, na przykład 'Bar Harry\'ego'.


Prosimy o wsparcie!