Sposób postępowania z pustymi komórkami

We wcześniejszych wersjach programu w niektórych kontekstach wymuszane było wstawianie w pustych komórkach wartości 0, a w innych – pustego ciągu. Wyjątek stanowiło bezpośrednie porównanie, gdzie zarówno formuła =A1=0, jak i formuła =A1="" zwracały wartość PRAWDA w przypadku, gdy komórka A1 była pusta. Atrybut braku zawartości jest teraz dziedziczony aż do momentu użycia, dlatego tak formuła =WYSZUKAJ.PIONOWO(...)=0, jak i formuła =WYSZUKAJ.PIONOWO(...)="" zwracają wartość PRAWDA, jeśli wynikiem wyszukiwania jest pusta komórka.

Użycie prostego odwołania do pustej komórki powoduje wyświetlanie wartości 0, która jednak nie zawsze jest wartością numeryczną, w związku z czym operacje porównywania z komórką odwołującą się do danej wartości również są wykonywane poprawnie.

W poniższych przykładach komórka A1 zawiera liczbę, komórka B1 jest pusta, a komórka C1 zawiera odwołanie do komórki B1:

Wielkości liter

Formuła

Wyniki i komentarze

A1: 1
B1: <pusta>

C1: =B1

Wyświetla 0

=B1=0

PRAWDA

=B1=""

PRAWDA

=C1=0

PRAWDA

=C1=""

PRAWDA (wcześniej FAŁSZ)

=CZY.LICZBA(B1)

FAŁSZ

=CZY.LICZBA(C1)

FAŁSZ (wcześniej PRAWDA)

=CZY.LICZBA(WYSZUKAJ.PIONOWO(1;A1:C1;2))

FAŁSZ (B1)

=CZY.LICZBA(WYSZUKAJ.PIONOWO(1;A1:C1;3))

FAŁSZ (C1, wcześniej PRAWDA)

=CZY.TEKST(B1)

FAŁSZ

=CZY.TEKST(C1)

PRAWDA

=CZY.TEKST(WYSZUKAJ.PIONOWO(1;A1:C1;2))

FAŁSZ (B1, wcześniej FAŁSZ)

=CZY.TEKST(WYSZUKAJ.PIONOWO(1;A1:C1;3))

FAŁSZ (C1)

=CZY.PUSTA(B1)

PRAWDA

=CZY.PUSTA(C1)

PRAWDA

=CZY.PUSTA(WYSZUKAJ.PIONOWO(1;A1:C1;2))

PRAWDA (B1, wcześniej FAŁSZ)

=CZY.PUSTA(WYSZUKAJ.PIONOWO(1;A1:C1;3))

FAŁSZ (C1)


Ikona notatki

Warto zauważyć, że program Microsoft Excel zachowuje się inaczej: jako wynik odwołania do pustej komórki lub komórki formuły zawierającej wynik dla pustej komórki zawsze zwraca liczbę. Przykład:


Wielkości liter

Formuła

Wyniki i komentarze

A1: <pusta>

B1: =A1

Wyświetla 0, ale jest tylko odwołaniem do pustej komórki.

=CZY.LICZBA(A1)

FAŁSZ

=CZY.TEKST(A1)

FAŁSZ

=A1=0

PRAWDA

=A1=""

PRAWDA

=CZY.LICZBA(B1)

FAŁSZ (Microsoft Excel: PRAWDA)

=CZY.TEKST(B1)

FAŁSZ

=B1=0

PRAWDA

=B1=""

PRAWDA (Microsoft Excel: FAŁSZ)

C1: =WYSZUKAJ.PIONOWO(...) z wynikiem pustej komórki

wyświetla pustą (Microsoft Excel: wyświetla 0)

=CZY.LICZBA(WYSZUKAJ.PIONOWO(...))

FAŁSZ

=CZY.TEKST(WYSZUKAJ.PIONOWO(...))

FAŁSZ

=CZY.LICZBA(C1)

FAŁSZ (Microsoft Excel: PRAWDA)

=CZY.TEKST(C1)

FAŁSZ


Prosimy o wsparcie!