Wstaw komórki

Kliknij strzałkę obok ikony w celu wyświetlenia paska narzędzi Wstaw komórki, pozwalającego na wstawianie komórek, wierszy i kolumn do bieżącego arkusza.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona

Wstaw komórki

Istnieje możliwość wyboru następujących ikon:

Wstaw komórki poniżej

Podczas wstawiania komórek przesuwa zawartość zaznaczonego obszaru w dół.

Ikona

Wstaw komórki poniżej

Wstaw komórki z prawej

Podczas wstawiania komórek przesuwa zawartość zaznaczonego obszaru w prawo.

Ikona

Wstaw komórki z prawej

Wiersze

Wstawia cały wiersz. Pozycja wiersza jest określona przez jego zaznaczenie na arkuszu.

Ikona

Wstaw wiersze

Kolumny

Wstawia całą kolumnę. Liczba kolumn do wstawienia jest określona przez liczbą zaznaczonych kolumn.

Ikona

Wstaw kolumny

Prosimy o wsparcie!