Wstaw

Kliknij strzałkę obok ikony w celu wyświetlenia paska narzędzi Wstaw pozwalającego na dodawanie grafik i znaków specjalnych do bieżącego arkusza.

Ikona na pasku narzędzi:

Ikona

Wstaw

Istnieje możliwość wyboru następujących ikon:

Ramka przestawna

Wstawia ramkę przestawną do dokumentu. Ramki przestawne są używane w dokumentach HTML-owych do wyświetlania zawartości innego pliku.

Ikona ramki przestawnej

Ramka przestawna

Znak specjalny

Pozwala użytkownikowi wstawiać znaki z zakresu symboli znajdujących się w zainstalowanych czcionkach.

Ikona znaku specjalnego

Znak specjalny

Z pliku

Otwiera okno dialogowe wyboru pliku, aby wstawić obraz do bieżącego dokumentu.

Ikona obrazu

Obraz

Dźwięk lub wideo

Wstawia do dokumentu plik wideo lub plik dźwiękowy.

Ikona multimediów

Multimedia / Dźwięk lub wideo

Formuła

Obiekt formuły

Wstawia formułę do bieżącego dokumentu.

Ikona wstawienia obiektu formuły

Wstaw obiekt formuły

Wykres

Ikona wykresu

Wykres

Obiekt OLE

Wstaw obiekt OLE

Wstawia obiekt OLE do bieżącego dokumentu. Obiekt OLE jest wstawiany jako łącze lub obiekt osadzony.

Ikona obiektu OLE

Obiekt OLE

Prosimy o wsparcie!