Standardowa formuła, Data/Czas, Ostrzeżenie o błędzie

Wyświetla informacje dotyczące bieżącego dokumentu. Domyślnie wyświetlana jest SUMA zawartości zaznaczonych komórek.

Aby zmienić domyślnie wyświetlaną formułę, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ten obszar, a następnie wybrać wymaganą formułę. Dostępne formuły: Średnia, Liczba wartości (ILE.NIEPUSTYCH), Liczba liczb (ILE.LICZB), Maksimum, Minimum, Suma lub Brak.

Please support us!