Standardowa formuła, Data/Czas, Ostrzeżenie o błędzie

Wyświetla informacje dotyczące bieżącego dokumentu. Domyślnie wyświetlana jest SUMA zawartości zaznaczonych komórek.

Aby zmienić wyświetlaną formułę domyślną, kliknij pole prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz odpowiednią formułę. Dostępne formuły to: średnia, liczba wartości (COUNTA), liczba liczb (COUNT), maksimum, minimum, suma lub brak.

Prosimy o wsparcie!