Pozycja w dokumencie

Wyświetla numer bieżącego arkusza z uwzględnieniem ogólnej liczby arkuszy w dokumencie.

Prosimy o wsparcie!