Wiersz wprowadzania

Wprowadź formułę, która ma być dodana do bieżącej komórki. Można także kliknąć ikonę Kreator funkcji w celu wstawienia do formuły wstępnie zdefiniowanej funkcji.

Wprowadzanie formuł w pasku formuły

Prosimy o wsparcie!