Funkcja

Wprowadza formułę do bieżącej komórki. Kliknij tą ikonę, a następnie wpisz formułę we Wierszu wprowadzania.

Ta ikona jest dostępna wyłącznie, jeśli ukryto pole Wiersz wprowadzania.

>Ikona

Funkcja

Prosimy o wsparcie!