Wybierz funkcję

Wstaw funkcję z zakresu komórek do bieżącej komórki. Funkcją może być Suma, Średnia, Minimum, Maksimum i Liczba. Kliknij komórkę, kliknij tę ikonę, wybierz funkcję z listy rozwijanej i opcjonalnie dostosuj zakres komórek. Lub zaznacz kilka komórek, do których zostanie wstawiona wartość funkcji, a następnie kliknij ikonę. Wynik funkcji jest dodawany na dole zakresu.

Ikona wyboru funkcji

Wybierz funkcję

Zastosowano opcję Wybierz funkcję bez wybranego zakresu

LibreOffice automatycznie sugeruje zakres komórek, pod warunkiem, że arkusz kalkulacyjny zawiera dane. Jeśli zakres komórek zawiera już funkcję, możesz połączyć ją z nową, aby uzyskać funkcję zastosowaną do danych zakresu. Jeśli zakres zawiera filtry, zamiast wybranej funkcji wstawiana jest funkcja Suma częściowa.

Kliknij ikonę Akceptuj, aby użyć formuły wyświetlanej w wierszu wprowadzania lub Anuluj.

Ikona akceptowania

Akceptuj

Ikona anulowania

Anuluj

Wybierz funkcję stosowaną w wybranym zakresie

Gdy wybrany zakres ma co najmniej dwa wiersze, funkcja jest obliczana dla każdej kolumny. Wyniki są umieszczane w pustych komórkach w pierwszym dostępnym wierszu poniżej zakresu, jeden wynik na kolumnę.

Gdy wybrany zakres ma jeden wiersz, wynik funkcji jest umieszczany w pierwszej dostępnej komórce po prawej stronie wybranego zakresu.

Prosimy o wsparcie!