Obszar arkusza

Wyświetla odwołanie do bieżącej komórki, zakresu zaznaczonych komórek lub nazwy obszaru. Można także zaznaczyć zakres komórek, a następnie wprowadzić nazwę zakresu w polu Obszar arkusza.

Pole kombi obszaru arkusza

Obszar arkusza

Aby przejść do konkretnej komórki lub zaznaczyć zakres komórek, wpisz w tym polu odwołanie do komórki lub zakresu komórek, na przykład F1 lub A1:C4. Możesz również wpisać pełną nazwę arkusza; podpowiedź zmienia się następnie na „Przejdź do arkusza”, a naciśnięcie klawisza Enter przełącza do tego arkusza.

Prosimy o wsparcie!