Obszar arkusza

Wyświetla odwołanie do bieżącej komórki, zakresu zaznaczonych komórek lub nazwy obszaru. Można także zaznaczyć zakres komórek, a następnie wprowadzić nazwę zakresu w polu Obszar arkusza.

Pole kombi obszaru arkusza

Obszar arkusza

To jump to a particular cell, or to select a cell range, type the cell reference, or cell range reference in this box, for example, F1, or A1:C4. You can also enter full name of a sheet; the tooltip then changes to "Go To Sheet", and pressing Enter switches to that sheet.

Please support us!