Format liczb: Usuń miejsce dziesiętne

Usuwa miejsce dziesiętne liczbom w zaznaczonych komórkach.

Ikona usuwania miejsca po przecinku

Format liczb: Usuń miejsce dziesiętne

Prosimy o wsparcie!