Format liczb: Usuń miejsce dziesiętne

Usuwa miejsce dziesiętne liczbom w zaznaczonych komórkach.

Icon Delete Decimal Place

Format liczb: Usuń miejsce dziesiętne

Please support us!