Format liczb: Dodaj miejsce dziesiętne

Dodaje miejsce dziesiętne liczbom w zaznaczonych komórkach.

Icon Add Decimal Place

Format liczb: Dodaj miejsce dziesiętne

Please support us!