Źródło XML

Importowanie danych XML w arkuszu kalkulacyjnym

Funkcja Źródło XML umożliwia importowanie danych z dowolnie ustrukturyzowanej treści XML do komórek w istniejącym dokumencie arkusza kalkulacyjnego. Pozwala to na importowanie zawartości XML częściowo lub w całości, w zależności od struktury treści XML i definicji map zdefiniowanych przez użytkownika. Użytkownik może określić wiele niepokrywających się pod-struktur, które mają być odwzorowane na różne pozycje komórek w tym samym dokumencie. Użytkownik może zaimportować zawartość elementu, wartości atrybutów lub jedno i drugie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Źródło XML.


Okno Dane XML

Okno dialogowe źródła XML

Okno składa się z czterech części.

Plik źródłowy

Ta pozwala Ci wprowadzić ścieżkę dostępu do pliku XML który chcesz zaimportować do dokumentu.

Mapuj do dokumentu

Ten panel pokazuje strukturę źródła XML w postaci drzewa. Początkowo pusta uzupełniona jest po wskazaniu pliku źródłowego.

Każdy element w drzewie może być w jednym z trzech typów:

Element niepowtarzalny to element, który może wystąpić tylko raz pod tym samym rodzicem. Jest odwzorowany na pojedynczą komórkę w dokumencie.

Powtarzający się element to element, który może pojawić się wiele razy pod tym samym rodzicem. Służy on jako rodzic wychodzący z pojedynczego rekordu z wieloma wpisami rekordów. Te wpisy są importowane do zakresu, którego wysokość jest równa liczbie wpisów plus jeden dodatkowy wiersz główki.

Zmapowana komórka

To pole określa położenie komórki w dokumencie, z którym powiązany jest element lub atrybut. Jeśli jest to jednorazowy element lub atrybut, po prostu wskazuje komórkę, w której zostanie zaimportowana wartość połączonego elementu / atrybutu. Jeśli jest to element cykliczny, wskazuje na górną lewą komórkę zakresu, w którym zostaną zaimportowane wszystkie wpisy rekordów plus główka.

Importuj

Naciśnięcie przycisku Importu powoduje rozpoczęcie procesu importowania, w oparciu o definicje odsyłaczy podane przez użytkownika. Po zakończeniu importowania okno dialogowe zostanie zamknięte.

Prosimy o wsparcie!