Test z

Oblicza test z dla dwóch próbek danych.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Statystyka - Test z


note

Więcej informacji na temat testu z można znaleźć w odpowiednim artykule w Wikipedii.


Dane

Zakres zmiennej 1: odwołanie do zakresu pierwszej serii danych do analizy.

Zakres zmiennej 2: odwołanie do zakresu drugiej serii danych do analizy.

Wyniki do: odwołanie do lewej górnej komórki zakresu, gdzie będzie wyświetlony test.

Grupowanie według

Wybierz, czy dane wejściowe mają układ kolumnowy lub wierszowy.

Przykład

Poniższa tabela ma dwa zestawy danych.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Wyniki dla testu z:

Poniższa tabela przedstawia test z dla serii danych powyżej:

Test z

Alfa

0.05

Hipotetyczna średnia różnica

0

Zmienna 1

Zmienna 2

Znana wariancja

0

0

Średnia

16.9230769231

20.4615384615

Obserwacje

13

13

Zaobserwowana średnia różnica

-3.5384615385

z

#DZIEL/0!

P (Z<=z) jednostronne

#DZIEL/0!

z krytyczne jednostronne

1.644853627

P (Z<=z) dwustronne

#DZIEL/0!

z krytyczne dwustronne

1.9599639845


Prosimy o wsparcie!