Chi-square test

Calculates the Chi-square test of a data sample.

Aby wykonać tę operację...

Choose Data - Statistics - Chi-square Test


note

For more information on chi-square tests, refer to the corresponding Wikipedia article.


Dane

Zakres wejściowy: Odniesienie zakresu danych do analizy.

Wyniki do: Odniesienie do lewej górnej komórki zakresu gdzie będą wyświetlone wyniki.

Grupowanie według

Wybierz, czy dane wejściowe mają układ kolumnowy lub wierszowy.

Przykład

Poniższa tabela ma dwa zestawy danych.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Results for Chi-square Test:

Test of Independence (Chi-Square)

Alpha

0.05

df

12

P-value

2.32567054678584E-014

Test Statistic

91.6870055842

Critical Value

21.0260698175


Prosimy o wsparcie!